Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Google Analytics

Greeniuz BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Greeniuz BV te helpen analyseren hoe de website effectief gebruikt kan worden. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Om dit alles toch veilig te houden hebben wij een bewerkersovereenkomst getekend met Google, is het laatste octet (laatste 8 tekens) van uw IP gemaskeerd en worden er geen gegevens gedeeld met derde partijen. Alle extra diensten van Google zijn uitgeschakeld waarmee er ook intern geen data gedeeld wordt tussen Google divisies.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.
  • Nieuwsbrief: je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).
  • Marketingdoeleinden: Iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).
    Alle doeleinden hebben als doel je te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van je professionele activiteiten. De inhoud heeft betrekking op activiteiten en (inter)nationale ontwikkelingen en zijn alleen werk gerelateerd.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (info@greeniuz.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

we schakelen over naar zakelijke content...