Onderzoek

Nederland moet in 2050 volledig van het gas af zijn. De energietransitie gaat alleen niet zo snel als we zouden willen. Vanuit sociaal oogpunt is de behoefte er wel, maar vanuit economisch oogpunt is deze energietransitie voor velen té kostbaar en ingrijpend.

Infraroodverwarming plafond gerealiseerd in een woonhuis

Innovatiestaat bij ons voorop!

Er moeten dus andere oplossingen komen voor het verwarmen van woningen en kantoren dan de traditionele cv-ketel. Met ons verwarmingssysteem kan iedereen van het gas af.

Infrarood als hoofdverwarmingssysteem in woningen

Het blijft een punt waarover de meningen verschillen. Wat is er nodig om te bewijzen dat infrarood verwarming als hoofdverwarmingssysteem kan dienen? Onderzoek, onderzoek en nog meer onderzoek. En hiermee bewijzen dat infrarood verwarming een serieuze oplossing is om woningen gasloos te verwarmen. Gevestigd in de Eindhoven Brainport regio is innovatie een dagelijks onderdeel van ons bedrijf. Dit doen we samen met ons eigen team van collega’s en de Technische Universiteit Eindhoven. Wij zijn er bovendien trots op dat wij het vertrouwen vanuit de overheid hebben gekregen om de komende jaren te bewijzen dat infrarood verwarming een comfortabele en energiezuinige duurzame verwarmingsoplossing is om de energietransitie in Nederland te versnellen.

 

Ontwikkeling voorspellend comfort- en energiemodel voor infraroodpanelen

Begin 2019 hebben we van de Provincie Noord-Brabant en Brabant geeft Energie het vertrouwen gekregen om onderzoek te doen naar infrarood als een effectieve en betaalbare manier om woningen te verwarmen.

Tegelijkertijd zijn we gestart met het ontwikkelen van een voorspellend comfort- en energiemodel voor infraroodpanelen. Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken (RVO). Hiermee kan een efficiënt comfortniveau in woningen behaald worden en aantoonbaar gemaakt worden dat verwarmen met infrarood een duurzaam en betaalbaar alternatief kan zijn ten opzichte van traditionele en nieuwere verwarmingsoplossingen. Om dit doel te bereiken ontwikkelt de Technische Universiteit Eindhoven een model om thermisch comfort en energiegebruik van infraroodpanelen te kunnen berekenen en vervolgens te kunnen vergelijken met traditionele verwarmingssystemen.

Deze projecten voeren we uit in een consortium samen met de Technische Universiteit Eindhoven, Woningstichting de Zaligheden, Woningbelang en O-Nexus.

Onder andere hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Inrichten van verschillende woningen met infrarood panelen als hoofd verwarmingssysteem.
  • Installeren van meetapparatuur door TU/e die het energieverbruik monitort. Daarnaast zijn er verschillende sensoren geplaatst die de luchttemperaturen en oppervlakte temperaturen meten en zwarte bollen die het stralingscomponent meten.

 

Door deze data, die is geanalyseerd door de TU/e, is aangetoond dat infrarood een gehele woning kan verwarmen op een constante temperatuur.

Tijdlijn onderzoek

Wij maken onderdeel uit van diverse onderzoekstrajecten vanuit de overheid om dit aan te tonen.

September 2019 Eerste kennismaking consortium
Oktober 2019Start onderzoek bestaande comfortmodellen en ventilatietechnieken
September 2019 - maart 2020Definiëren parameters comfortmodel
Oktober 2019 - maart 2020Testen in praktijksituaties uitgevoerd
Oktober 2019 - maart 2020Uitvoeren metingen in klimaatkamers TU/E
Oktober 2019 - december 2020Ontwikkeling comfortmodel en energiemodel door TU/E
Januari 2020 - december 2020Ontwikkeling simulatiemodel door TU/E
Ontwikkeling hardware infrarood verwarming door greeniuz
Ontwikkeling aansturingsmodel
Juli 2020 - juni 2021Validatie data en pilotwoningen inrichten met prototype comfortmodel
Juli 2021 - juni 2022Monitoring en sturing pilotwoningen prototype systeem
Oktober 2021Eerste resultaten simulatiemodel worden gepresenteerd voor tussenwoning. Een 20% energiebesparing is mogelijk!
November 2021TU/E legt tijdens webinar uit hoe infrarood de energietransitie kan versnellen

W/E adviseurs onderzoekt infrarood in woningen

In opdracht van TKI Urban Energy en RVO heeft W/E adviseurs onafhankelijk onderzoek gedaan naar infraroodverwarming in woningen. Op 27 september 2021 zijn de eerste resultaten gepresenteerd van dit onderzoek naar energieverbruik en comfortbeleving met infrarood stralingspanelen.

Opvallend resultaat; het gemiddelde verbruik is 40 kWh/m2. Dit betreft alleen ruimteverwarming exclusief verbruik voor tapwater en koken. Gasgestookte woningen hebben een gemiddeld verbruik van 9m3/m2 (circa 90 kWh/m2). Het verbruik van de woningen die verwarmd werden met infrarood is dus lager dan gasgestookte woningen.

TU/E vertelt hoe infrarood energietransitie versnelt

Klik op de video om het webinar te bekijken. Wij verzorgden deze samen met de Technische Universiteit Eindhoven voor het kennisplatform Duurzaam Gebouwd.

Infrarood verwarmen doe je met greeniuz

Het greeniuz home heating system is modulair opgebouwd uit 5 verschillende type warmtepanelen met diverse wattages. Hierdoor is het altijd mogelijk om jouw volledige huis of verschillende ruimtes op de meest efficiënte manier te verwarmen.

Het greeniuz infrarood paneel in verschillende afmetingen
we schakelen over naar zakelijke content...